Yhteystiedot

Etnokulttuurikeskus

Haikolan etnokulttuurikeskusta ylläpitää Ortjo Stepanovin säätiö. Keskuksen tehtävänä on vaalia vienankarjalaista kulttuuriperinnettä sekä tehdä tunnetuksi vienankarjalaisten kirjailijoiden tuotantoa ja toimintaa.
Etnokulttuurikeskukseen kuuluu kolme perinnetaloa ja kaksi aittaa. Kylän keskellä sijaitsevassa päärakennuksessa on keskuksen hallinto ja kolme näyttelytilaa. Museoita on kaksi: Ortjo Stepanovin kirjallisuusmuseo, joka sijaitsee hänen syntymäkodissaan, sekä etnograafinen museo, jonka toimii ns. Onton talossa. Haikolassa on Vienan Karjalan vanhimpiin rakennuksiin kuuluva aitta, joka on restauroitu ja jossa on harvinainen tuohesta, liistelaudoista ja veistolaudoista tehty katto. Toinen ”kukonjaloilla seisova” aitta toimii talonpoikaiselämään liittyviä esineitä esittelevänä museon osana.
Haikolan etnokulttuurikeskus ei toimi vain kotikylässään, vaan järjestää näyttelyitä, luentotilaisuuksia ja seminaareja eri puolilla Karjalaa, etupäässä Kalevalan piirin alueella ja Petroskoissa.